קורסים

Sort By:
Filters

קטגוריה

רמה

Rating

Apache
4
4
חינם
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
4 מס' שעורים
10 hours
הוסף למועדפים
חינם
Software Training
4
4
חינם
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
4 מס' שעורים
10 hours
הוסף למועדפים
חינם
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
4 מס' שעורים
10 hours
הוסף למועדפים
חינם
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
4 מס' שעורים
10 hours
הוסף למועדפים
חינם
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
4 מס' שעורים
10 hours
הוסף למועדפים
חינם
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
4 מס' שעורים
10 hours
הוסף למועדפים
חינם
Material Design
4
4
חינם
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
4 מס' שעורים
10 hours
הוסף למועדפים
חינם
4
4 (6)
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
Advanced
4 מס' שעורים
10 hours
הוסף למועדפים
חינם